WNMK9_Geriatria_Zajęcia_2020_03_02

Odrobienie zajęc w ramach Geriatrii dla grupy 9 z dnia 02.03.2020. Wydział lekarski.