Biotechnologia w kosmetologii 2020-2021

Biotechnologia w kosmetologii 2020-2021

Data modyfikacji kursu: 21 wrz 2020

Zapoznanie z z mechanizmami działania substancji aktywnych stosowanych w kosmetykach, ich wpływem na metabolizm komórek, wywoływanymi efektami kosmetycznymi oraz sposobami oceny bezpieczeństwa kosmetyków. Planowanie przeprowadzenia w układzie in vitro oceny aktywności i molekularnych mechanizmów działania składników czynnych kosmetyków. Zapoznanie z perspektywami poszukiwania i wprowadzania nowych substancji aktywnych wytwarzanych metodami biotechnologcznymi o potencjalnym zastosowaniu w kosmetykach i wyrobach medycznych.