Opieka koordynowana nad pacjentem z marskością wątroby 2020-2021

Kurs dotyczy postępowania z chorym na marskość wątroby w różnych stadiach. Kładzie nacisk na współpracę specjalisty z lekarzami POZ. Marskość wątroby jest przykładem choroby, która w pierwszym rzucie powinna być objęta programem opieki koordynowanej ze względu częstość jej występowanie oraz złożoność problemów dotyczących diagnostyki i leczenia powikłań marskości.