Skrining raka płuca zapomocą niskodawkowej tomografii komputerowej klatki piersiowej 2020-2021

Skrining raka płuca za pomocą niskodawkowej tomografii komputerowej jest jedyną metodą przesiewową w kierunku wykrywania wczesnego raka płuca.

Skierowana jest ona do grupy zwiększonego zachorowania na raka płuca zdefiniowanej przez wiek > 50 lat oraz całkowitą konsumpcję tytoniu > 20 paczkolat.

Skuteczność metody została potwierdzona redukcją śmiertelności z powodu raka płuca w dwu randomizowanych badaniach: NLST (52 tys. zrandomizowanych uczestników i NELSON (16 tys. zrandomizowanych uczestników)

Klucz: LCS2020

  • Teacher: Mariusz Adamek
  • Enrolled students: There are no students enrolled in this course.