TEST ZALICZENIOWY

Zliczenie testowe bloku z chorób wewnętrznych - rok 5 semestr X (zaburzenia endokrynne i metaboliczne)