WNMK10_Geriatria_Zajęcia_2020_03_09

Odrobienie zajęc w ramach Geriatrii dla grupy 10 z dnia 09.03.2020. Wydział lekarski.