Biofizyka-Lek-Lab

Kurs zostanie wykorzystany do dostarczenia dodatkowych materiałów do przygotowania się

studentów wydziału lekarskiego w Zabrzu z ćwiczeń laboratoryjnych z Biofizyki