Choroby czynnościowe przewodu pokarmowego - kryteria rzymskie IV 2020-2021

Choroby czynnościowe przewodu pokarmowego - kryteria rzymskie IV. Kurs przedstawia zmiany jakie dokonano w stosunku do kryteriów rzymskich III. Po zapoznaniu się z kursem studenta nastąpi omówienie tematu w formie bezpośredniej zdalnej lub stacjonarnej.