E-learning - Fakultet "Najczęściej spotykane problemy kliniczne w położnictwie i ginekologii"

Kurs obejmuje materiały obowiązujące studentów V roku wydziału lekarskiego w Zabrzu w ramach fakultetu "Najczęściej spotykane problemy kliniczne ginekologii i położnictwa".

Kurs został utworzony  zgodnie z zarządzeniem JM Rektora  nr 42/2020 z dnia 11.03.2020 r., które uwzględnia przejście na zdalne nauczanie podczas przerwy w regularnych zajęciach dydaktycznych spowodowanych pandemią koronawirusa.