Kliniczne podstawy fizjoterapii w: Reumatologii
Treści realizowane podczas pierwszych zajęć praktycznych z przedmiotu Kliniczne podstawy fizjoterapii w: Reumatologii (fizjoterapia, stacjonarne i niestacjonarne jednolite studia magisterskie, 2 rok).