WNMK11B_Geriatria_Zajęcia_16_03_2020

Zajęcia w ramach Geriatrii dla grupy 11B z dnia 16.3.2020. Wydział lekarski.