WNMK12A_Geriatria_Zajęcia_23_03_2020

Zajęcia w ramach Geriatrii dla grupy 12A z dnia 23.3.2020. Wydział lekarski.