Badanie charakterystyki wybranych bodźców świetlnych i termicznych oraz zastosowanie promieniowania podczerwonego i diatermii krótkofalowej w medycynie.

Kurs z Biofizyki dla studentów I roku kierunku Pielęgniarstwo Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach obejmujący materiały dydaktyczne do ćwiczenia 2 "Badanie charakterystyki wybranych bodźców świetlnych i termicznych oraz zastosowanie promieniowania podczerwonego i diatermii krótkofalowej w medycynie."