Ciśnienie jako wielkość biofizyczna, ciśnienie a funkcje  podstawowych układów człowieka - pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

Kurs z Biofizyki dla studentów I roku kierunku Pielęgniarstwo Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach obejmujący materiały dydaktyczne do ćwiczenia 1 "Ciśnienie jako wielkość biofizyczna, ciśnienie a funkcje  podstawowych układów człowieka - pomiar ciśnienia tętniczego krwi."