Kurs z informatyki dla kierunku NEUROBIOLOGIA.

Kurs z Informatyki dla studentów  kierunku Neurobiologia Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach obejmujący materiały dydaktyczne do ćwiczeń.