Badanie charakterystyki przepływów krwi w naczyniach krwionośnych, ultrasonografia dopplerowskiej, reologiczne właściwości cieczy i materiałów biologicznych.

Kurs z Biofizyki dla studentów I roku kierunku Lekarskiego Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach obejmujący materiały dydaktyczne do ćwiczenia B5 "Badanie charakterystyki przepływów krwi w naczyniach krwionośnych, ultrasonografia dopplerowskiej, reologiczne właściwości cieczy i materiałów biologicznych."