Badanie elektrycznych właściwości tkanek i cieczy biologicznych oraz charakterystyk wybranych prądów używanych w elektrodiagnostyce i elektrolecznictwie

Kurs z Biofizyki dla studentów I roku Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach obejmujący materiały dydaktyczne do ćwiczenia B1 "Badanie elektrycznych właściwości tkanek i cieczy biologicznych oraz charakterystyk wybranych prądów używanych w elektrodiagnostyce i elektrolecznictwie".