Nowoczesne metody obrazowania w gastroenterologii 2020-2021

W kursie przedstawiono nowoczesne metody obrazowania w gastroenterologii m.in. chromoendoskopię, obrazwowanie wąskopasmowe, endoskopię kapsułkową, enteroskopię oraz  diagnostykę autofluoresencyjną