Seminarium dla III roku RM, przedmiot „Medycyna ratunkowa"

Drugie seminarium, podsumowanie dla III roku RM, przedmiot „Medycyna ratunkowa"