Seminarium dla III roku RM, przedmiot „Medyczne czynności ratunkowe”

Seminarium dla III roku RM, przedmiot „Medyczne czynności ratunkowe” – 1 godzina.