Wykłady dla III roku RM, przedmiot „Medyczne czynności ratunkowe” z zakresu Położnictwa i Ginekologii cz 2

E-learning zgodnie z zakresem programu nauczania dla studentów III roku  Ratownictwa medycznego cz 2