Położnictwo i Ginekologia - Seminarium dla II roku Ratownictwa medycznego

Seminarium - podsumowanie cyklu e-learningu dla studentów II roku Ratownictwa medycznego