Technologie informatyczne w nauczaniu oraz e-learning

Kurs porządkuje wiadomości z podstaw e-learningu oraz zastosowania technologii informatycznych w nauczaniu i badaniach naukowych