Polityka społeczna i zdrowotna (studia I stopnia) 2020-2021