Wykład 3 marca 2023 - 5 rok kierunek lekarski

Wykład 3 marca 2023 - 5 rok kierunek lekarski

Course modified date: 27 Feb 2023

Wykład dla studentów 5 roku kierunku Lekarskiego Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu.

tematyka wykładu:

1. Ciąża fizjologiczna.

2. Wybrane zagadnienia z patologii wczesnej ciąży.