Ćwiczenia specjalistyczne z metodologią badań naukowych. Seminarium licencjackie na kierunku Biotechnologia 2022-2023

Ćwiczenia specjalistyczne z metodologią badań naukowych. Seminarium licencjackie na kierunku Biotechnologia 2022-2023.

Przygotowanie pracy licencjackiej nt. Skuteczność metod monitorowania ryzyka ekspozycji na kleszcze (Acari: Ixodida) w świetle danych z piśmiennictwa.