Procedury Diagnostyczne w Medycynie 2020-2021

Kurs zawiera najważniejsze informacje na temat diagnostyki medycznej. Przedstawiono w nim podstawowe zagadnienia dotyczące zasadniczych zrębów badania klinicznego wykonywanego przez lekarza, porzez badania biochemiczne do różnych technik obrazowania i badań czynnościowych stosowanych w medycynie.

W ramach kursu przedstawiono podstawy teoretyczne zasadniczych technik diagnostycznych takich jak badania biochemiczne, immunologiczne, bakteriologiczne i różne techniki obrazowe.

Wśród charakteryzowanych testów wskazano zarówno testy statyczne, pokazujące strukturę badanych obiektów, jak i testy dynamiczne, których istotą jest badanie odpowiedzi organizmu na zadanych bodzieć. 

Kurs zapoznaje także studenta z doborem odpowiednich testów diagnostycznych dla podstawowych kategorii patologii człowieka. 

Propedeutyka medycyny 2020-2021

Zadaniem kursu jest przybliżenie studentom najważniejszych zagadnień stanowiących wstęp do medycyny 

ZRZS1 Podstawy Anatomii i Fizjologii Człowieka 2020-2021

Podstawy Anatomii i Fizjologii Człowieka

Zarządzanie Ryzykiem Zdrowotnym (ZRZS1)
studnia stacjonarne, stopień I,  rok 1
2020/2021

  • Zapisani studenci: 25
Żywienie człowieka 2020-2021

W kusie student możę uzyskać podstawe informacje o zasadach zdrowego odżywiania

Żywienie Kliniczne 2020-2021

Kurs ma za zadanie zapoznać studenta z podstawami żywienia chorych.

  • Prowadzący: Piotr Rozentryt
  • Zapisani studenci: Brak studentów zapisanych na kurs