PATOFIZJOLOGIA FAR. Zaburzenia w krążeniu II: zakrzepica

Przyczyny powstawania, rodzaje i następstwa zakrzepicy.

Visualization in pediatric cardiology 2022-2023

Visualization in pediatric cardiology 2022-2023

Course modified date: 10 Jan 2023
  • Teacher: Jacek Kusa
  • Enrolled students: There are no students enrolled in this course.
Wywiad i badanie tkanek przyzebia oraz zasady higieny jamy ustnej.  2019

Wykład obejmuje  zasady przeprowadzenia wywiadu, badania klinicznego, radiologicznego, badań dodatkowych w periodontologii i  omówienie podstawoych zasad prowadzenia higienizacji jamy ustnej w zdowiu, recesjach i chorobie przyzębia.

Zdrowie Publiczne Uzupełniające Studia

Zdrowie Publiczne Uzupełniające Studia

Course modified date: 12 Dec 2020

Kurs dla studentów i studentek kierunku Zdrowie Publiczne Uzupełniające Studia Magisterskie.