Psychologia lekarska i komunikacja w opiece zdrowotnej WLZ 2021-2022
Visualization in pediatric cardiology 2020-2021
  • Teacher: Jacek Kusa
  • Enrolled students: There are no students enrolled in this course.
Wywiad i badanie tkanek przyzebia oraz zasady higieny jamy ustnej.  2019

Wykład obejmuje  zasady przeprowadzenia wywiadu, badania klinicznego, radiologicznego, badań dodatkowych w periodontologii i  omówienie podstawoych zasad prowadzenia higienizacji jamy ustnej w zdowiu, recesjach i chorobie przyzębia.

  • Teacher: Rafał Wiench
  • Enrolled students: There are no students enrolled in this course.
Zdrowie Publiczne Uzupełniające Studia

Kurs dla studentów i studentek kierunku Zdrowie Publiczne Uzupełniające Studia Magisterskie.