Choroby układu pozapiramidowego


Klucz do kursu: Neuro2020

Genetyka medyczna fakultet dla II roku WF

Kurs ma obejmować trzy wykłady realizowane w ramach fakultetu z przedmiotu Genetyka medyczna dla II roku WF. Tematy niniejszych wykładów to:

1. Polimorfizm genów kodujących enzymy metabolizujące leki oraz polimorfiz genów naprawy DNA w farmakogenetyce.

2. Standardy jakości w zakresie badań cytogenetycznych. Podstawy nomenklatury cytogenetyczej.

3. Genetyczne podłoże wad wrodzonych

Seminarium magisterskie
Wywiad i badanie tkanek przyzebia oraz zasady higieny jamy ustnej.  2019

Wykład obejmuje  zasady przeprowadzenia wywiadu, badania klinicznego, radiologicznego, badań dodatkowych w periodontologii i  omówienie podstawoych zasad prowadzenia higienizacji jamy ustnej w zdowiu, recesjach i chorobie przyzębia.

  • Teacher: Rafał Wiench
  • Enrolled students: No students enrolled in this course yet