Etyka lekarska - I rok

Etyka lekarska - wykłady dla I roku kierunku lekarskiego Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu

Etyka lekarska - II rok

Kurs zawiera wykłady z przedmiotu "Etyka lekarska" dla studentów II roku kierunku lekarskiego Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu

Lekarz w sądzie - fakultet

Zajęcia fakultatywne "Lekarz w sądzie" w formie e-learning

MEDYCYNA SĄDOWA - DLA RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

Medycyna sądowa

Ratownictwo medyczne - III rok 

Zajęcia w formie e-learning

PRAWO MEDYCZNE I ETYKA ZAWODOWA RATOWNIKA MEDYCZNEGO

PRAWO MEDYCZNE I ETYKA ZAWODOWA RATOWNIKA MEDYCZNEGO

zajęcia w formie e-learning

Wybrana specjalność: wybrane zagadnienia z prawa medycznego i etyki lekarskiej
Kurs obejmuje najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa medycznego i etyki lekarskiej, z którymi zapoznać się powinien każdy lekarz. 

Został stworzony przez zespół Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej przez osoby zajmujące się m.in. opiniowaniem spraw dotyczących podejrzenia błędu medycznego.

WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWA MEDYCZNEGO I ETYKI LEKARSKIEJ

WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWA MEDYCZNEGO I ETYKI LEKARSKIEJ

VI rok, kierunek lekarski