Etyka lekarska - II rok

Kurs zawiera wykłady z przedmiotu "Etyka lekarska" dla studentów II roku kierunku lekarskiego Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu

Wybrana specjalność: wybrane zagadnienia z prawa medycznego i etyki lekarskiej 2018-2019
Kurs obejmuje najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa medycznego i etyki lekarskiej, z którymi zapoznać się powinien każdy lekarz. 

Został stworzony przez zespół Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej przez osoby zajmujące się m.in. opiniowaniem spraw dotyczących podejrzenia błędu medycznego.

Etyka lekarska - I rok

Etyka lekarska - wykłady dla I roku kierunku lekarskiego Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu