Medycyna sądowa dla studentów

Kurs wskazuje zagadnienia opiniodawcze dotyczące skutków biologicznych przestępstw z art. 156, 157 oraz 160 k.k. a także zagadnienia dotyczące badania osób skazanych oraz opisuje zagadnienia prawne dot. biegłego sądowego.