Kurs obejmuje najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa medycznego i etyki lekarskiej, z którymi zapoznać się powinien każdy lekarz. 

Został stworzony przez zespół Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej przez osoby zajmujące się m.in. opiniowaniem spraw dotyczących podejrzenia błędu medycznego.

Medycyna sądowa dla studentów

Kurs wskazuje zagadnienia opiniodawcze dotyczące skutków biologicznych przestępstw z art. 156, 157 oraz 160 k.k. a także zagadnienia dotyczące badania osób skazanych oraz opisuje zagadnienia prawne dot. biegłego sądowego.