Materiały zdalne Ratownictwo Medyczne 2020-2021

Materiały zdalne dla studentów Ratownictwa Medycznego.

Materiały zdalne VI rok WL 2020-2021

materiały zdalne z zakresu podstaw neonatologii dla studentów VI roku

Seminarium IV rok WL 2020-2021
Prezentacje uzupełniające omawiany w trakcie zajęć materiał z zakresu podstaw neonatologii
Ćwiczenia zdalne IV rok WL 2020-2021

interaktywne opisy przypadków klinicznych

Resuscytacja noworodka według aktualnych wytycznych 2020-2021

Postępowanie resuscytacyjne z noworodkiem bezpośrednio po urodzeniu-aktualne wytyczne z komentarzem.

Wykłady IV rok kierunek Lekarski - s. zimowy 2020-2021

Prezentacje do wykładów dla studentów IV roku Kierunku Lekarskiego.

Seminarium- VI rok Kierunek Lekarski 2020-2021

Prezentacje do seminarium dla studentów VI roku Kierunku Lekarskiego