Etyczne wymagania związane z publikowaniem prac naukowych 2018-2019 2020-2021
  • Nauczyciel: Monika Fajler
  • Zapisani studenci: Brak studentów zapisanych na kurs
Etyczne wymagania związane z rekrutacją pracowników naukowych 2019 2020-2021

Przedstawienie zasad rekrutacji pracowników naukowych zawartych w Europejskiej karcie naukowca.

  • Nauczyciel: Monika Fajler
  • Zapisani studenci: Brak studentów zapisanych na kurs