Dobór kosmetyków u pacjentów gabinetów dermatologcznych 2018-2019

Zaznajomienie studentów z odpowiednim doborem kosmeceutyków dla pacjentów gabinetów dermatologicznych z różnymi typami cer.

Ocena właściwości skóry w gabinecie kosmetycznym 2018-2019

Zasadniczym celem zajęć fakultatywnych jest usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy  na temat budowy i funkcji skóry. W toku zajęć studenci powinni posiąść szczegółową wiedzę dotyczącą symptomatologii zmian skórnych oraz nabyć umiejętność trafnego rozpoznawania pierwotnych

i wtórnych wykwitów . Kolejnym celem zajęć fakultatywnych jest zapoznanie słuchaczy z dostępnymi urządzeniami ułatwiającymi diagnostykę skóry lub też  umożliwiającymi ocenę podstawowych jej parametrów.

Po zakończonym cyklu zajęć każdy słuchacz na podstawie wywiadu z pacjentem, obserwacji, prostych testów palpacyjnych oraz przy użyciu podstawowych urządzeń diagnostycznych, powinien trafnie

i precyzyjnie określić stan i rodzaj skóry oraz wyodrębnić i scharakteryzować ewentualne jej nieprawidłowości.

Nowoczesne formy makijażu 2018-2019

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z nowoczesnymi formami makijażu klasycznego i permanentnego

Fakultet: Podologia

Podstawowym celem kształcenia jest przygotowanie do działań w profilaktyce chorób stóp.