Podstawy kosmetologii leczniczej - zajęcia seminaryjne (III rok, V semestr, Rok akademicki 2020/2021) - studia I stopnia stacjonarne

Celem modułu jest przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne studentów do wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, upiększających oraz wspomagających leczenie chorób skóry z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań w placówkach świadczących pełny asortyment usług z zakresu kosmetologii oraz we współpracy z lekarzem dermatologiem. 

Kosmetologia pielęgnacyjna - zajęcia seminaryjne (I rok, I semestr, Rok akademicki 2020/2021) - studia I stopnia stacjonarne

Celem modułu jest zapoznanie studenta z budową i funkcją skóry, przydatkami skóry (gruczoły łojowe, gruczoły potowe - ekrynowe oraz apokrynowe, włosy, paznokcie). Podczas trwania zajęć seminaryjnych student nabywa umiejętności z zakresu pielęgnacji skóry męskiej w warunkach gabinetowych oraz domowych. Również zostaje zapoznany z wpływem witamin (A,B,C,D,E,K) na kondycję skóry i jej przydatków z uwzględnieniem skóry dojrzałej. Ponadto studenci zapoznają się z tematyką przyczyn nadmiernego owłosienia z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań do zabiegów. Studenci na zajęciach seminaryjnych będą omawiać najczęstsze schorzeniami stóp oraz dłoni wraz z zasadami ich pielęgnacji.